Arrival Zone

04/12/2017
หน้าร้านตั้งอยู่ทางซ้ายภายในอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เมื่อลงบันไดเลื่อนมา ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามสายพานรับกระเป๋า
หมายเลขสองจะเจอหน้าร้านของเราสินค้าที่ทางร้านมีจัดจำหน่าย คือ เหล้า บุหรี่ วิสกี้  จากแบรนด์สินค้าที่โด่งดังระดับโลก
เช่น Johnnie Walker,Mevius,Montes alpra ,Baileys Sheridans   ฯลฯ