leon duty free

Store & Location Store Location

DUTY FREE KRABI

ร้านค้าปลอดภาษีในเมืองกระบี่แห่งแรกของ Leon พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้วยบริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ที่จะทำให้ทุกท่านมีความสุขในการช๊อปปิ้ง

ติดต่อสอบถาม

133 หมู่ 5 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 02-009-0999

อีเมล์ : contact@leongroupmail.com